Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiện N

31 tháng 3 2023 09:59

câu hỏi

5 tỷ- 1. Triệu

5 tỷ- 1. Triệu 


5

1


Godmaths G

31 tháng 3 2023 10:14

<p>=4 tỷ 999 triệu</p>

=4 tỷ 999 triệu

Thiện N

31 tháng 3 2023 10:17

Hay lắm để tui làm bài toán khác để đố

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

6

Được xác nhận