Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

22 tháng 10 2021 15:58

câu hỏi

5. Cho ABC cân tại A có góc B= 30°, AB= 6cm đg cao AH. a) tính AH,BC b) qua vẽ được vuông góc với AC, cắt BC tại B . cm S abc = 4.3.AHD


5

1


Hai H

28 tháng 10 2021 14:36

bạn là thành viên nhóm kiến guru mà sao ko bt

Hai H

28 tháng 10 2021 14:36

mình chịu kkk

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận