Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ Đ

17 tháng 3 2023 11:27

câu hỏi

5 của 840m là 7

5  của 840m là

7


7

2


Đinh H

18 tháng 3 2023 11:40

<p>600 nhé</p>

600 nhé

Doraemon D

19 tháng 3 2023 03:40

<p>= 840:7x5= 600</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

= 840:7x5= 600

 

 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)