Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân Đ

21 tháng 4 2020 16:02

câu hỏi

5,7×16,2+16,2×3,7-6,2×4,8-6,2×4,6 phần 13,4+12,3+11,2-10,4-11,5-12,6-0,4


0

2


Ngọc N

22 tháng 4 2020 01:28

Tử số = 5,7 x 16,2 + 16,2 x 3,7 - 6,2 x 4,8 - 6,3 x 4,6 = 16,2 x (5,7 + 3,7) - 6,2 x (4,8 + 4,6) = 16,2 x 9,4 - 6,2 x 9,4 = 9,4 x (16,2 - 6,2) = 9,4 x 10 = 94 Mẫu số = 13,4 + 12,3 + 11,2 - 10,4 - 11,5 - 12,6 - 0,4 = (13,4 + 12,3 + 11,2) - (10,4 + 11,5 + 12,6 + 0,4) = 36,9 - 34,9 = 2 Vậy phân số ban đầu trở thành 94/2 = 47

Giang T

22 tháng 4 2020 03:38

hay quá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nền phòng lát hết 240 viên gạch nem hình vuông cạnh 6dm . Diện tích phòng đó là...m² .

11

Lihat jawaban (3)