Square root
VBT
Calculator
magnet

Cado A

23 tháng 10 2022 15:41

câu hỏi

5/6 viết dưới dạng tỉ số phần trăm như thế nào?


7

1


Phát D

29 tháng 10 2022 13:27

5/6=0,833...=83,33%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)