Square root
VBT
Calculator
magnet

Taha M

07 tháng 2 2020 08:47

câu hỏi

5 + 5 + 5 + 5 x 0 + 5 =( )?


1

8


Tinh N

08 tháng 2 2020 01:35

25

Kiều T

13 tháng 2 2020 07:23

5+5+5+5×0+5= ( 5 )

Quynh A

02 tháng 3 2020 13:34

5

Cao T

11 tháng 2 2020 05:58

25

Ngọc N

11 tháng 2 2020 09:22

20

Kinomoto S

13 tháng 2 2020 05:47

Đáp án bằng : 25

Lê T

13 tháng 2 2020 13:28

20

Thu H

21 tháng 3 2020 12:46

5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 + 3 + 3 × 9 =

0

Lihat jawaban (7)