Square root
VBT
Calculator
magnet

Lêbaxuân L

20 tháng 11 2019 13:23

câu hỏi

5×5×5×0


7

13


Nguyễn G

21 tháng 11 2019 10:55

5 × 5 × 5 × 0 = 25 × 5 × 0 = 125 × 0 = 0

Happy C

01 tháng 12 2020 06:17

chuẩn

Nguyenthianhtruc N

22 tháng 11 2019 12:31

0

Hoàng T

23 tháng 11 2019 14:27

0

Toan N

24 tháng 11 2019 12:38

0

Trần T

25 tháng 11 2019 11:40

bằng 0 chứ bằng mấy

Tu Y

26 tháng 11 2019 04:57

5×5×5=15×0=0 vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0

Lê T

26 tháng 11 2019 13:20

0

Dep H

29 tháng 11 2019 15:04

0

Nguyễn H

27 tháng 12 2019 03:42

0

Selina S

10 tháng 2 2020 05:01

0

Đào N

02 tháng 11 2020 04:02

0

Happy C

27 tháng 11 2020 11:26

0

Lê T

07 tháng 1 2021 19:03

25 vì nhân chia trc cộng trừ sau mn học kĩ vào nhá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ai chỉ cho em 13.472 : 421

9

Lihat jawaban (2)