Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

08 tháng 1 2022 14:27

câu hỏi

5³ : 5³ + ( -279 ) – ( 18 : 6 )³


9

1


Lê H

09 tháng 1 2022 05:10

-306 nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết. a) 6x−15x^(2)=0

0

Được xác nhận