Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng C

05 tháng 1 2023 12:15

câu hỏi

5/4 của 32 là bao nhiêu

5/4 của 32 là bao nhiêu


2

1


Nguễn Q

07 tháng 1 2023 08:38

<p>256</p>

256

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

800:80=

6

Lihat jawaban (2)