Square root
VBT
Calculator
magnet

Hưng B

25 tháng 10 2021 14:48

câu hỏi

5 2xX +12=76


13

1


ANH_PHÓ_TEAM_MÈO_NỮ A

27 tháng 10 2021 00:13

2× X +12 =76 2×X=76-12 2×X=64 X =64:2 X=32 vậy x= 32

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết a//b , aAB = 25 độ , BCb = 145 độ . tính ABC

10

Lihat jawaban (3)

Tìm nghiệm đa thức:A(x)=3x−3

1

Được xác nhận