Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh K

29 tháng 11 2022 07:39

câu hỏi

5+|2x-3|=21

5+|2x-3|=21


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 12 2022 11:45

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Linh K,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: &nbsp;x = 19/2 hay x = -13/2<br><br>Đây là một bài tập thuộc Bài trị tuyệt đối chương trình toán lớp 8<br>Bài giải chi tiết:<br>5+|2x-3|=21</p><p>&lt;=&gt; |2x-3| = 16</p><p>&lt;=&gt; 2x -3 = 16 hay 2x-3 = -16</p><p>&lt;=&gt; x = 19/2 hay x = -13/2<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;x = 19/2 hay x = -13/2<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Linh K, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:  x = 19/2 hay x = -13/2

Đây là một bài tập thuộc Bài trị tuyệt đối chương trình toán lớp 8
Bài giải chi tiết:
5+|2x-3|=21

<=> |2x-3| = 16

<=> 2x -3 = 16 hay 2x-3 = -16

<=> x = 19/2 hay x = -13/2
Kết luận: đáp án chính xác là  x = 19/2 hay x = -13/2
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận