Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân T

31 tháng 7 2021 07:17

câu hỏi

5-(2m+8)x... chỉ rõ hệ số a , b


4

1


Thành Đ

01 tháng 8 2021 02:49

hệ số a là -2(m+8) hệ số b là +5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2 phần căn x trừ 3 bằng 4

6

Lihat jawaban (1)