Square root
VBT
Calculator
magnet

Bánh B

24 tháng 10 2022 12:57

câu hỏi

5.2 mũ 3 +7 mũ 9:7 mũ 7 -1 mũ 2020

alt

4

3

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 13:05

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bánh B</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên</p><p>Bài giải chi tiết :&nbsp;</p><p>5.2<sup>3</sup>+7<sup>9</sup>:7<sup>7</sup>-1<sup>2020</sup>=5.8+49-1=40+49-1=88</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bánh B

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên , Bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài giải chi tiết : 

5.23+79:77-12020=5.8+49-1=40+49-1=88

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Mfkdjwadskdasj M

24 tháng 10 2022 13:08

<p>xz xc</p>

xz xc

Mfkdjwadskdasj M

24 tháng 10 2022 13:08

cxcds

Tấn P

24 tháng 10 2022 13:10

<p>5.2^3+^9:7^7-1^2020</p><p>=5.8+7^2-1</p><p>=5.8+49-1</p><p>=40+49-1</p><p>=89-1</p><p>=88</p><p>&nbsp;</p>

5.2^3+^9:7^7-1^2020

=5.8+7^2-1

=5.8+49-1

=40+49-1

=89-1

=88

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)