Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

27 tháng 12 2022 12:44

câu hỏi

5.11.18+8.31.10+4.29.45


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

27 tháng 12 2022 15:33

Được xác nhận

Chào em Trần L, Bài toán này ta sẽ áp dụng quy tắc "nhân chia trước, cộng trừ sau" và tính tuần tự từ trái sang phải nhé. Bài giải chi tiết: 5.11.18+8.31.10+4.29.45 = 990 + 2480 + 5220 = 3470 + 5220 = 8690 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô Kiến Guru em nhé, cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11