Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào T

12 tháng 12 2022 12:52

câu hỏi

4x+2+ 4x+4 1148 + (-5). 12

4x+2+ 4x+4 1148 + (-5). 12

alt
alt

33

2

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 14:15

Được xác nhận

Xin chào em Đào T, Bài giải chi tiết: 4^(x+2)+ 4^(x+4) = 1148 + (-5). 12 4^(x+2).(1 + 4²) = 1148 - 60 4^(x+2).16 = 1088 4^(x+2) = 68 4^x. 4² = 68 4^x = 17/4 => vô nghiệm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Hung H

16 tháng 12 2022 10:52

<p>a) 65b) 98c) 87d) 43</p>

a) 65b) 98c) 87d) 43

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11