Square root
VBT
Calculator
magnet

나는당신을 사

18 tháng 1 2020 02:04

câu hỏi

4x+12=3(x-7)


1

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 08:00

Chào em! 😄 Để giải bài toán này ta áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng ta sẽ có: 4x+12=3x-21 Ta áp dụng quy tắc chuyển vế ta sẽ có: 4x - 3x = -21 - 12 x = ...😊

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2=

43

Lihat jawaban (18)

trên cùng một tia Ox vẽ hai điểm I và K sao cho OI = 4 cm ; OK = 8 cm . a) Trong 3 điểm O ; I ; K điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ? b) So sánh OI và IK c) Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng OK không ? Vì sao ? d) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng IK . Tính OM .

21

Được xác nhận