Square root
VBT
Calculator
magnet

나는당신을 사

18 tháng 1 2020 02:05

câu hỏi

4x+12=3(x-7)


0

1


T. Hữu

21 tháng 1 2020 08:02

Chào em! 😎 Thầy đã hướng dẫn em ở câu hỏi trước rồi. Chúc em một mùa tết thật vui. 😄

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x |x-1|=0 4x-15=75-x

1

Được xác nhận