Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ K

26 tháng 3 2020 07:11

câu hỏi

4x-1=3x -2


8

9


Cao T

28 tháng 3 2020 02:56

4×-1=3×-2 4×-1-3×+2=0 4×-3×-1+2=0 ×+1=0 ×=-1 vậy ×=-1

Ngọc N

01 tháng 4 2020 06:08

4x-3x=-2+1 x=-1

Ana C

01 tháng 4 2020 13:13

x=-1

Van E

31 tháng 3 2020 07:59

cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều lắm ☺️☺️☺️😌😌😌😣😣🥺😁😁😁😆😆😆😀😀😀😀😊😊🙂🤗😋😉😔😌😣🥴😷😷🤮🤧🥵🥶😱🤢💗💗💖💖💝💝

Lệ H

01 tháng 4 2020 14:02

x=-1

Best V

23 tháng 4 2020 00:55

x=-1

Lan M

23 tháng 4 2020 03:20

2x+4=0

Hà P

07 tháng 6 2020 09:23

4x - 3x=-2+1 x=-1

Đỗ T

19 tháng 3 2021 12:38

x=-1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)