Square root
VBT
Calculator
magnet

My D

26 tháng 10 2021 10:35

câu hỏi

4sinx - 5cosx=2


18

1


Vũ T

31 tháng 10 2021 02:04

pt Vô nghiêm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các cạnh đều bằng a , góc ABC =60° . Tính tích vô hướng vectơ AB× vectơ C'D'

9

Lihat jawaban (1)