Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

17 tháng 5 2023 08:01

câu hỏi

48+58÷5

48+58÷5


5

2


Phương A

18 tháng 5 2023 13:42

<p>48+58:5=48+11,6=59,6</p>

48+58:5=48+11,6=59,6

Tú T

05 tháng 7 2023 09:08

<p>48 + 58 ÷ 5 = 48 + 11,6</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= 59,6</p>

48 + 58 ÷ 5 = 48 + 11,6

                       = 59,6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

7

Được xác nhận

cho hình chữ nhật abcd(ab&gt;cb),o là giao điểm 2 đường chéo.trên tia đối tia cd lấy điểm e sao cho cd=ce.gọi f là hình chiếu của d trên be,i là giao điểm của ab và cf.k là giao điểm của af và bc. a)c/m:o,k,i thẳng hàng

6

Lihat jawaban (1)