Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

20 tháng 5 2023 15:04

câu hỏi

48+58÷5

48+58÷5


8

2


Thùy D

21 tháng 5 2023 01:46

<p>48+58:5=48+11,6</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;=59,6</p>

48+58:5=48+11,6

                 =59,6

Thanhtam L

21 tháng 5 2023 12:36

<p>48+ 58 ÷ 5</p><p>= 48 + 11,6</p><p>= 59,6</p>

48+ 58 ÷ 5

= 48 + 11,6

= 59,6

Dương D

23 tháng 5 2023 04:56

48+ 58 ÷ 5 = 48 + 11,6 = 59,6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận