Square root
VBT
Calculator
magnet

Đan N

02 tháng 2 2023 04:41

câu hỏi

47693:145

47693:145


7

2


Annie A

02 tháng 2 2023 08:27

<p>≈328.9</p><p>&nbsp;</p>

≈328.9

 

Cao T

02 tháng 2 2023 13:15

<p>47 693 : 145&nbsp;</p><p>---&gt; = 328 ( dư 133 )</p>

47 693 : 145 

---> = 328 ( dư 133 )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=1+1

19

Lihat jawaban (1)

Tìm k biết: a){,(,5.2n(2^(k)−1)=1330,),,(,5.2n2^(k)=1520,),

1

Được xác nhận