Square root
VBT
Calculator
magnet

Khoahoang K

15 tháng 11 2022 10:43

câu hỏi

476-{5.[409-(7.5.2 5 ) 2 ]-1724} Tính biểu thức trên

476-{5.[409-(7.5.25)2]-1724}

Tính biểu thức trên


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

20 tháng 11 2022 14:18

Được xác nhận

Chào em, mình thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái qua phải, trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau, nhân chia trước cộng trừ sau nhé. Lưu ý thứ tự ngoặc là ngoặc tròn trước, ngoặc vuông sau và ngoặc nhọn cuối cùng nhé 476 - {5.[409 - 1254400] - 1724} = 476 - {5.(-1253991) -1724} = 476 - (-6271679) = 6272155

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang biết cái thang dài 5m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 3m . Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là bao nhiêu

1

Lihat jawaban (2)