Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi T

27 tháng 3 2020 09:14

câu hỏi

45phút chiếm bao nhiêu phần 1giờ


14

31


Thanh P

27 tháng 3 2020 12:38

45 phút chiếm 3 phần của 1 giờ

Phạm Đ

27 tháng 3 2020 15:12

45 phút chiếm 3 phần của một giờ. 45 3 ---- = --- 60 4

Piupiu P

28 tháng 3 2020 01:31

3/4 giờ

Nguyễn X

03 tháng 4 2020 08:29

45 phút chiếm 3/4 của giờ

Hoa N

29 tháng 6 2020 01:55

3/4

Lê D

28 tháng 3 2020 02:06

chiếm 3/4 giờ

Phạm B

28 tháng 3 2020 03:24

chiếm 3/4 giờ nha bạn

Nguyen D

30 tháng 3 2020 13:53

3/4

Phạm D

31 tháng 3 2020 03:33

45 phút = 3/4 giờ

Jdhrh N

03 tháng 4 2020 08:28

sai

Vương N

31 tháng 3 2020 05:21

chiếm 3/4 giờ

Tuấn T

31 tháng 3 2020 11:28

1 giờ = 60 phút ➡45/60=3/4➡3/4 giờ

HẰNG N

02 tháng 4 2020 07:24

3/4

Hiếu H

02 tháng 4 2020 13:19

3/4ư

Mickey H

02 tháng 4 2020 13:32

3/4

Mon M

03 tháng 4 2020 01:56

3 --- 4

Quyên B

03 tháng 4 2020 02:28

3/4 giờ

An N

03 tháng 4 2020 03:12

3\4

Nguyễn V

03 tháng 4 2020 04:28

3/4

Vân H

03 tháng 4 2020 05:19

3/4 giờ

Nguyễn V

03 tháng 4 2020 05:39

45 phút sẽ chiếm 3/4

Nguyễn H

03 tháng 4 2020 09:38

3/4

Dangvanngoc D

22 tháng 4 2020 15:36

3/4

Vo T

18 tháng 5 2020 11:45

0,75

Tri Â

29 tháng 5 2020 12:33

3/4 bạn nhé

Dương T

02 tháng 6 2020 13:48

3/4

Quỳnh C

04 tháng 6 2020 05:15

(1 giờ = 60 phút) 45 phút chiếm số phần của 1 giờ là: 45:60 = 3/4

Phạm T

04 tháng 6 2020 05:16

chiếm 3\4 1giờ

Phạm Ú

23 tháng 6 2020 09:53

3/4h

Trần T

11 tháng 10 2020 14:30

3/4

Vịt V

22 tháng 11 2020 12:15

=4,5/6

Ngân P

11 tháng 12 2020 14:04

3/4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rút gọn phân số 9 . 11 + 32 . 9 ________________ 25. 15 + 12 . 23 giúp mình với

10

Lihat jawaban (1)