Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

26 tháng 12 2019 12:30

câu hỏi

456×88+456×12+100


0

4


Chạm H

26 tháng 12 2019 13:15

487108

Vũ H

29 tháng 12 2019 07:31

=456×88+456×12+100×1 =456×(88+12+1) =456×91 =42396

Tống Đ

01 tháng 1 2020 04:32

45700

Vũ G

31 tháng 1 2020 03:46

45700 éc éc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chứ vi là 150m.Chiều rộng kém chiều dài 38m.Tính điện tích mảnh đất đó

0

Lihat jawaban (1)