Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn D

30 tháng 11 2019 13:00

câu hỏi

45% củav1 tấn là... kg 25,5% của 2 km là ...m giải giúp nha mọi người ❤❤❤


0

1


Nguyễn T

01 tháng 12 2019 13:39

Đổi 1 tấn = 1000kg 2km = 2000m 45% của 1 tấn là: 1000 : 100 × 45 = 450 (kg) 25,5% của 2km là: 2000 : 100 × 25,5 = 510 (m)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tôi muốn giải toán 5 vở bài tập trang 6

11

Lihat jawaban (6)