Square root
VBT
Calculator
magnet

Free N

13 tháng 11 2022 11:45

câu hỏi

45÷5=?


25

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

16 tháng 11 2022 14:10

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc Chương Phép chia Bài giải chi tiết: Ta có: 45÷5=9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

NThy N

13 tháng 11 2022 11:51

<p>= 9</p>

= 9

Nguyễn T

13 tháng 11 2022 12:14

<p>9</p><p>&nbsp;</p>

9

 

Hảo T

14 tháng 11 2022 11:45

45÷5=9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)