Square root
VBT
Calculator
magnet

Phùng N

22 tháng 12 2019 03:43

câu hỏi

435×27+72×435+435


0

1


Khanh N

23 tháng 12 2019 14:03

435×27+72×435+435 =435×27+72×435+435×1 =435×(27+72+1) =435×100 =43500

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một mảnh đất hình chữ nhật có nữa chứ vi là 150m.Chiều rộng kém chiều dài 38m.Tính điện tích mảnh đất đó

0

Lihat jawaban (1)