Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

08 tháng 12 2019 09:19

câu hỏi

43+(28-x) =86


16

29

Được xác nhận

Nam T

22 tháng 12 2019 14:11

Được xác nhận

28-x=86-43 28-x=43 x=28-43 x=-15 Kết quả là : - 15 bạn à

Vịt V

22 tháng 11 2020 12:15

Hxhrhdhhrhrudurhdjsf

Nguyễn B

31 tháng 12 2019 04:23

Được xác nhận

x=-15

Nguyễn N

05 tháng 1 2020 08:57

Được xác nhận

43+ ( 28 - x )= 86 28 - x = 86 - 43= 43 x = 28 - 43= -15

Binh V

29 tháng 12 2019 11:28

Được xác nhận

43+(28-x)=86 (28-x)=86-43=43 x=28-43 x=-15

Trần N

10 tháng 12 2019 12:57

có j nhầm lẫn ko vậy

Nguyễn T

12 tháng 12 2019 13:19

28-x=86-43 28-x=43 x=43+28 x= 71

Hoàng G

12 tháng 12 2019 13:21

Đúng rồi đó

Hồ Y

15 tháng 12 2019 08:15

28-x=86-43 28-x=43 x=28-43 x=-15

Nguyen T

15 tháng 12 2019 07:48

28-x=86-43 28-×=43 ×=28-43 ×=15

Vũ V

13 tháng 4 2020 13:02

43 + ( 28 - x ) = 86 28 - x = 86 - 43 28 - x = 43 x = 43 - 28 x = -15 Vậy x = -15 Chúc bạn học tốt hãy cố lên.🧗🏻‍♂️🧗🏻‍♂️🧗🏻‍♂️🧗🏻‍♂️🧗🏻‍♂️🧗🏻‍♂️✊🏿🏅🏅🏅🏅🏅

Tú N

08 tháng 12 2019 09:20

giải thích cho tôi

Cuong P

13 tháng 12 2019 14:28

x=15

Thu T

14 tháng 12 2019 14:01

(28-x)=86-43 28-x=43 x=43+28 x=71

Thiện N

14 tháng 12 2019 23:11

28-x. =86-43 28-x. =43 x. =43-28 x. =15

Nguyen T

15 tháng 12 2019 01:31

28-x=86-43 28-x=43 x=43+28 x=71

Luân N

18 tháng 12 2019 15:10

x=15

Loc V

25 tháng 12 2019 05:30

43+(28-x)=36 (28-x)=43+36 (28-x)=79 x=79+28 x=107

Phạm T

15 tháng 2 2020 04:24

(28-x)=86-43 28-x =43 x=28-43 x=-15 Vậy x=-15

An Đ

27 tháng 2 2020 01:20

có gì đó sai sai

Võ T

12 tháng 12 2019 15:10

Hình như đề sai thì phải

Lê Đ

16 tháng 12 2019 05:46

de rat dung

Vũ N

13 tháng 12 2019 03:23

43+(28-x)=86 28-x =86-43 28-x =43 x=43+28 x=71

Vũ N

13 tháng 12 2019 03:25

làm như này là đúng

Nhu V

13 tháng 12 2019 11:17

43+(28_×)=86 28_×=86_43 28_×=43 ×=43+28 ×=71

Kiều N

15 tháng 12 2019 00:48

x=71😄

Hoàn L

15 tháng 12 2019 03:47

Đề nhầm hả bạn?

Nguyen T

15 tháng 12 2019 07:50

trong SGK sẽ có phép tính số bé hơn trừ số lớn hơn

Nguyễn T

27 tháng 3 2020 14:43

(28-x)=86-34 28-×=52 ×=28-52 ×=-24 theo mk là vậy, có j sai bỏ qua nha

Mai T

22 tháng 4 2020 07:42

43+(38-x)=86 38-x=43+86 38-x=119 x=119-38 x=81

Hồng L

25 tháng 9 2020 11:44

chào

Trần T

11 tháng 10 2020 14:31

x sẽ bằng 81

Búc B

21 tháng 10 2020 10:42

81

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)