Square root
VBT
Calculator
magnet

Tran H

14 tháng 4 2020 02:31

câu hỏi

426 : 3 = ?


0

1


Phạm T

14 tháng 4 2020 09:32

=142

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo có số học sinh lớp 3 là 1648 nếu lấy số học sinh lớp 3 chia cho 4 thì sẽ ra số học sinh lớp 2, số học sinh lớp 2 nhân với 3 thì sẽ ra số học sinh lớp 1. Hỏi cả 3 lớp có bao nhiêu học sinh

14

Lihat jawaban (2)