Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu H

04 tháng 1 2022 03:58

câu hỏi

42+x:3=51


11

4


Thương H

08 tháng 1 2022 06:58

(51-42)×3=27 nhé

Thương H

08 tháng 1 2022 06:59

Vậy x=27

Thương H

08 tháng 1 2022 07:00

Cậu tải phần Photomath về , nó rất hữu ích đặt câu hỏi cái có luôn đáp án

Thương H

08 tháng 1 2022 07:01

ko cần phải chờ lâu . Mình đg sử dụng cả hai app này đó , rất hiệu quả

Jessica J

10 tháng 1 2022 16:41

x=27 nhe

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết rằng: a) (x−1)^(3)=27

1

Được xác nhận