Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh K

26 tháng 3 2020 02:49

câu hỏi

40xY=1600.Vậy Y=....


0

1


Nguyễn T

29 tháng 3 2020 03:58

Vậy y = 40

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12+33= ?

30

Lihat jawaban (17)