Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 08:54

câu hỏi

400 gam dung dịch HCl 35,04% phản ứng vừa đủ với KOH. Khối lượng KOH đã phản ứng là


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 14:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Phản ứng oxi hóa - khử, bài Phản ứng oxi hóa - khử<br>Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương Phản ứng oxi hóa - khử, bài Phản ứng oxi hóa - khử
Bài giải chi tiết:(ảnh đính kèm)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bazo là gì

5

Lihat jawaban (1)