Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

18 tháng 2 2023 09:49

câu hỏi

400-98

400-98


4

2


Nguyễn K

19 tháng 2 2023 03:51

<p>400 - 98= 302</p>

400 - 98= 302

Phạm Q

19 tháng 2 2023 03:53

<p>Kết quả là 302 ạ</p>

Kết quả là 302 ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)