Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

18 tháng 2 2023 09:49

câu hỏi

400-98

400-98


6

2


Nguyễn Á

18 tháng 2 2023 14:14

<p>&nbsp;400</p><p>-</p><p>&nbsp; &nbsp;98</p><p>———</p><p>&nbsp;302</p>

 400

-

   98

———

 302

Trâu C

19 tháng 2 2023 06:25

<p>= 302</p><p>&nbsp;</p>

= 302

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

623 + 322

12

Lihat jawaban (2)