Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc Đ

07 tháng 10 2020 11:31

câu hỏi

400:{3.[50-40:(17+3) -142}ngũ 3


9

3


Trúc Đ

07 tháng 10 2020 11:31

giúp mình nhé mai phải nộp cho cô

Tú T

07 tháng 10 2020 12:33

=400:{3.[50-40:20-142]}^3 =400:{3.[50-2-142]}^3 =400:{3.-94}^3 =400:-282^3 =400: -22425768 =-50/2803221 Số âm bạn ạ!

Tú T

07 tháng 10 2020 12:41

Hình như là sai đề

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)