Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

07 tháng 12 2020 14:19

câu hỏi

4 số lập thành cấp số cộng tổng bằng 22 tổng các bình phương = 166 tìm bốn số đó


8

1


T. Minh

09 tháng 12 2020 04:41

Theo để bài ta có 2 pt là u1 + u2 + u3 + u4 = 22 (u1)^2 + (u2)^2 + (u3)^2 + (u4)^2 = 166 Biế đổi hệ 2 phương trình trên theo u1 và d dùng phương pháp thế em sẽ tìm được u1 và d nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)

cần xếp 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng ngang Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau

3

Được xác nhận