Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

02 tháng 11 2019 05:01

câu hỏi

4 mũ x =64


0

1


Vũ D

23 tháng 11 2019 12:40

4^x=64 4^x=4^3 =>x=3 Mình nghĩ là đúng đấy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)