Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền T

02 tháng 12 2019 13:48

câu hỏi

4 mũ x - 10 = 2 x 3 mũ 3


0

2


Nguyễn T

03 tháng 12 2019 13:41

Sai rồi . 4 mũ x -10=2*3 mũ 3 4 mũ x -10=2*27 4 mũ x -10=54 4 mũ x=. =54+10 4 mũ x. =64 Vậy x bằng 3 Bạn tính lại xem có phải không

Nguyễn P

03 tháng 12 2019 13:24

4 mũ x - 10=6 mũ 3 4 mũ x - 10=216 4 mũ x=216+10 4 mũ x=226 xong bạn tính nốt nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

[6+(1/2)mũ 3 -|1/2|]÷1/6

2

Lihat jawaban (1)