Square root
VBT
Calculator
magnet

Mèo Y

09 tháng 2 2020 12:02

câu hỏi

4^9 . 36 + 64^4 / 16^4 . 100


0

1


Ngáo L

21 tháng 4 2020 01:02

9462784

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)