Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam N

04 tháng 2 2023 04:23

câu hỏi

4/5 - 3/7

4/5 - 3/7

alt

6

2


Windycloud W

04 tháng 2 2023 13:14

<p>= 13/5</p>

= 13/5

Huy Đ

06 tháng 2 2023 13:37

<p>13/35</p>

13/35

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng tỏ các biếu thức sau không phụ thuộc vào biến c) C=(x+1)(x^(2)−x+1)−(x−1)(x^(2)+x+1)

0

Được xác nhận