Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê V

07 tháng 4 2020 02:35

câu hỏi

4:4+9-2=?


0

3


Phạm P

07 tháng 4 2020 09:08

8

Phan H

07 tháng 4 2020 13:59

8 ô kê con dê

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 09:00

4 : 4 + 9 - 2 = 1 + 9 - 2 = 10 - 2 = 8 Khi tính, bạn thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau nha.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm một số biết hiệu của 79 với số đó bằng 15

0

Lihat jawaban (1)