Square root
VBT
Calculator
magnet

Trúc H

26 tháng 8 2021 09:33

câu hỏi

4 ^ (2x + sqrt(x + 2)) + 2 ^ (x ^ 3) = 4 ^ (2 + sqrt(x + 2)) + 2 ^ (x ^ 3 + 4x - 4)


105

2


Hỏi C

30 tháng 8 2021 03:43

300000000000000000000+4000000000000000000000

Nguyễn T

01 tháng 9 2021 04:50

:v sqrt luôn dân code

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho khối chóp (H) có thể tích là 2a^3, đáy là hình vuông a√2 . độ dài chiều cao khối chóp (H) bằng?

7

Lihat jawaban (1)