Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

20 tháng 10 2022 09:00

câu hỏi

4(2x-3)^2-9(4x2-9)^2


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

20 tháng 10 2022 09:09

Được xác nhận

<p>``Xin chào Minh T.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>4(2x-3)^2-9(4x2-9)^2</p><p>=4(2x-3)<sup>2</sup>-9[(2x-3)<sup>2</sup>]<sup>2</sup></p><p>=(2x-3)<sup>2</sup>.(4-(2x-3)<sup>2</sup>)</p><p>=(2x-3)<sup>2</sup>.(4-4x<sup>2 </sup>+12x-9)</p><p>=(2x-3)<sup>2</sup>.(-4x<sup>2</sup>+12x-5)</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

``Xin chào Minh T.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8.

Lời giải chi tiết:

4(2x-3)^2-9(4x2-9)^2

=4(2x-3)2-9[(2x-3)2]2

=(2x-3)2.(4-(2x-3)2)

=(2x-3)2.(4-4x2 +12x-9)

=(2x-3)2.(-4x2+12x-5)

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Lương H

10 tháng 12 2022 14:54

Em chào cô

— Hiển thị thêm 7 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)