Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

06 tháng 1 2023 12:51

câu hỏi

3x cộng 4 chia hết cho x trừ 4

3x cộng 4 chia hết cho x trừ 4

 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

12 tháng 1 2023 11:49

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em&nbsp;<br><strong>Ẩn D</strong>,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8<br>Bài giải chi tiết:<br>(3x+4)/(x-4)</p><p>=(3x - 12 + 16)/(x-4)</p><p>= (3x-12)/(x-4) + 16/(x-4)</p><p>= 3+ 16/(x-4)</p><p>Để (3x+4) chia hết (x-4) thì: (x-4) thuộc Ư(16)</p><p>x-4 = 1</p><p>x-4 = -1</p><p>x-4 = -2</p><p>x-4 = 2</p><p>x-4 = -4</p><p>x-4 = 4</p><p>x-4 = 16</p><p>x-4 = -16</p><p>x-4 = 8</p><p>x-4 = -8</p><p>Em thực hiện tìm x là ra được kết quả cần tìm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em 
Ẩn D

Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 8
Bài giải chi tiết:
(3x+4)/(x-4)

=(3x - 12 + 16)/(x-4)

= (3x-12)/(x-4) + 16/(x-4)

= 3+ 16/(x-4)

Để (3x+4) chia hết (x-4) thì: (x-4) thuộc Ư(16)

x-4 = 1

x-4 = -1

x-4 = -2

x-4 = 2

x-4 = -4

x-4 = 4

x-4 = 16

x-4 = -16

x-4 = 8

x-4 = -8

Em thực hiện tìm x là ra được kết quả cần tìm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận