Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh N

22 tháng 2 2023 11:58

câu hỏi

3x^-9x+7 =2x-3

3x^-9x+7 =2x-3

alt

18

2


Đỗ N

22 tháng 2 2023 14:28

<p>bình phương hai vế</p>

bình phương hai vế

alt

Trang T

25 tháng 2 2023 12:22

<p>đây nha</p>

đây nha

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận