Square root
VBT
Calculator
magnet

Bang K

10 tháng 11 2019 04:12

câu hỏi

3x +6y phân tích Nhân tử


1

4


Dai N

11 tháng 11 2019 22:11

3x+6y =3(x+2y)

Thùy T

17 tháng 11 2019 04:39

3x+6y =3 (x+2y)

Nguyễn T

08 tháng 12 2019 08:42

3x+6y =3(x+2y)

Tô T

10 tháng 11 2019 08:36

3(x+2y)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn với AB = AC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, AB, BC. a) Chứng minh BMCN là hình thang cân. b) Vẽ BM cắt CN tại O. Gọi K, I lần lượt là trung điểm của OB, OC. Chứng minh MNIK là hình chữ nhật. c) Hỏi OKPI là hình gì? Tại sao? d) Chứng minh rằng nếu MNIK là hình vuông thì 2AP = 3BC.

3

Lihat jawaban (1)