Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu Q

10 tháng 2 2020 18:33

câu hỏi

3x-31=-41 m.n giúp em trả lời câu hỏi này nha em xin cảm ơn


1

1


Khá T

11 tháng 2 2020 10:10

không tồn tại x thoả mãn nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3×(x-7)-11=-17

0

Lihat jawaban (1)