Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh L

11 tháng 4 2020 06:43

câu hỏi

3x+3=6


0

2


ThùToánHình T

11 tháng 4 2020 16:10

3x+3=6 <=> 3x=3 <=> x=1

Ý T

14 tháng 4 2020 03:50

Chào các em, bạn đã làm đúng rồi nè, các em tham khảo nhé. Tuy nhiên đây là một câu giải pt rất dễ nên bắt buộc phải làm được nha, các em phải cố gắng lên để làm được những câu nâng cao hơn nhé. Chúc các em học tốt.

Vũ V

13 tháng 4 2020 02:16

<=>3x=3 => x=1

Ý T

14 tháng 4 2020 03:52

Chào em, Ta có: x=1 => 3x=3 Cả hai chiều đều đúng nên chúng ta dùng dấu <=> được nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho đtr (O) có đường kính AB =2R và điểm C thuộc đtr đó(C khác A,B).Lấy D thuộc dây BC(D khác C,B).Tia AD cắt cung nhỏ BC tại E.Tia AC cắt tỉa BE tại F. a.CM:FCDE là tứ giác nội tiếp b.cm:DA×DE=BD×DC c.cm: góc CFD= góc OCB.Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE.Chứng minh IC là tiếp tuyến của (O)

9

Được xác nhận