Square root
VBT
Calculator
magnet

{Pé} {

25 tháng 12 2020 00:12

câu hỏi

3x×(2x-1)


4

1


H. Phan

26 tháng 12 2020 08:14

Em ghi đề cụ thể hơn để cô giúp nhé.

{Pé} {

26 tháng 12 2020 10:11

3x.(2x-1)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2x+9>5

6

Lihat jawaban (2)